پالس اکسیمتر


پالس اکسیمتر، دستگاهی است که برای اندازه‌گیری سطح اکسیژن در خون استفاده می‌شود. این دستگاه کوچک، سبک و قابل حمل است و معمولا بر روی انگشت قرار می‌گیرد. از پالس اکسیمتر در بسیاری از شرایط پزشکی استفاده می‌شود.