لوازم مصرفی پزشکی


بررسی و خرید انواع لوازم پزشکی مصرفی قابل استفاده در بیمارستان ها، کلینیک ها، آرایشگاه ها و مراکز درمانی مانند : دستکش، سرنگ، پنبه، گاز و ...