هتلینگ


انواع محصولات هتلینگ بیمارستانی شامل : تخت بیمارستانی، تخت بیمار، پاراوان، کمد کنار تخت، تخت جراحی، صندلی همراه بیمار، و تمامی کالاهای پزشکی مورد نیاز در بیمارستان