بیورر


لوام و محصولات پزشکی بیورر شامل : فشارسنج، ماساژور، تشکچه برقی، بخور سرد و گرم، ضربان سنج، پالس اکسیمتر، تصفیه هوا، صندلی ماساژ