رزمکس


تجهیزات و لوازم پزشکی رزمکس سوئیس شامل : فشارسنج دیجیتال و عقربه ای، پالس اکسیمتر، نبولایزر، ترمومتر پیشانی و زیرزبانی