چسب پایه مدل آلترنا ۱۴۲۶ کلوپلاست (Coloplast)
چسب پایه مدل آلترنا ۱۴۲۶ کلوپلاست (Coloplast)

چسب پایه مدل آلترنا ۱۴۲۶ کلوپلاست (Coloplast)

100٪
16٪
0
0
افزودن به سبد

بررسی تخصصی

چسب پایه مدل آلترنا ۱۴۲۶ کلوپلاست (Coloplast)

چسب پایه کلوپلاست مدل آلترنا ۱۴۲۶ کانوکس (محدب) ملایم مقاوم مناسب برای اشخاص با استومای همسطح.

آلترنای دوتکه مجهز به یک سیستم بسته شدن مکانیکی است که شما را از قفل شدن کیسه بر روی پایه مطمئن می سازد.

سیستم بسته شدن مکانیکی آلترنا باعث می شود کیسه مطمئنا بر روی چسب پایه متصل  شود.

یک صدای "کلیک" به هنگام اتصال، شما را از قفل شدن کیسه بر روی پایه  مطمئن می سازد.

قبل از قفل کردن کیسه بر چسب پایه، شما می توانید  کیسه را بدون جدا کردن، از روی چسب پایه بچرخانید و در هر موقعیتی که دوست دارید قرار دهید و سپس آن را در همان موقعیت بر چسب پایه قفل کنید.

کیسه می تواند هر موقع که دوست دارید تعویض شود و نیازی نیست برای هر بار تعویض کیسه چسب نیز تعویض گردد.

چسب مارپیچی، ایمنی و سازگاری با پوست

چسب مارپیچی آلترنا ترکیبی از موادی است که برای ایمنی و محافظت از پوست شما طراحی شده است.

این ساختار مارپیچ برای شما:

  • چسبیدن مطمئن به پوست
  • جذب رطوبت از پوست، سازگاری با پوست و حفاظت از پوست                                                                                                           

را فراهم می کند.

آلترنا اکسترا، محافظت مضاعفی را در مقابل مواد خروجی آسیب رسان ایجاد می کند.

این چسب برای افراد با ایلئوستومی یا یوروستومی که مواد خروجی از استومایشان خورنده تر است و باعث خورده شدن سریع چسب های استاندارد می شود، مناسب می باشد.

تحدب چسب

چسب های آلترنا در دو سطح تحدب مختلف  طراحی شده است تا به استوماهایی که مدیریت کردن آنها دشوار است، برای مثال استوماهای همسطح، فرورفته یا استوماهایی که در یک چین شکمی قرار گرفته، کمک کند. این چسب ها، فشاری را روی پوست اطراف استوما وارد می کند که باعث بیرون زدن استوما و جلوگیری از نشت مواد خروجی می شود.

محدب ملایم

مناسب برای استوماهای هم سطح یا با فرورفتگی کم که با وارد کردن فشار اندکی به شکم، باعث اطمینان از چسبندگی کیسه و جلوگیری از نشت می شود.

محدب عمیق

مناسب برای استوماهای فرورفته یا استوماهایی که در چین شکمی یا محل یک زخم قرار  گرفته اند که با وارد کردن فشار متوسط تا زیاد به شکم، باعث اطمینان از چسبندگی کیسه و جلوگیری از نشت می شود.

ویژگی ها و مشخصات فنی

 

مشخصات

کشور ساخت

دانمارک

نوع سیستم

دو تکه

وضعیت تحدب

محدب ملایم ( کانوکس ملایم )

برند

کلوپلاست (Coloplast)

قابلیت اتصال کمربند

دارد