نخ بخیه مونوکریل


نخ مونوکریل، نخ بخیه‌ای مصنوعی، جاذب، در جراحی‌های مختلف، با مزایایی مانند استحکام و کم‌ واکنش بافتی، و معایبی مانند قیمت بالا و حساسیت + خرید با بهخرین قیمت