الارو


برند بهداشتی الارو Ellaro به سرعت توانست به شهرت و محبوبیت جهانی برسد؛ به طوری که در حال حاضر این برند دو خط تولید در کشورهای سوئیس و کانادا را نیز مدیریت می‌کند. نقطه قوت مهم این برند، محدود نگه داشتن محصولات و تمرکز بر ایجاد فرمول قوی، کاربردی و ماندگار است.