بی ول


تجهیزات و لوازم پزشکی بی ول ( B.well) سوئیس از قبیل : فشارسنج های دیجیتالی، ترمومترهای دیجیتالی، ترازو، سری ارتودنسی، واترجت دندان و غیره