مدلا


تجهیزات و محصولات پزشکی مدلا (Medela) از قبیل انواع شیردوش دستی و برقی خانگی و بیمارستانی، قطعات جانبی شیردوش، ساکشن جراحی و ...