هالیستر


کالاهای پزشکی هالیستر (Hollister) شامل کیسه کلستومی، کرم محافظ استومی، چسب پایه استومی